Vælg den rigtige sportsdrik

Den klassiske sportsdrik har tre formål:

  • tilfører kroppen vand,
  • tilfører salte (elektrolytter) som tabes med sveden og
  • tilfører energi i form af sukkerarter (kulhydrater).

Det absolut vigtigste er at tilføre kroppen væske som kompensation for det tab der sker ved svedning. I varme og fugtige omgivelser er svedtabet større end i kolde og tørre. Man skal derfor vælge den sportsdrik der har den optimale sammensætning i forhold til de ydre betingelser.

Væsketab medfører at præstationsevnen nedsættes og ved meget stort væsketab kan der opstå alvorlige problemer som ex varmekollaps.
Sveden indeholder salte og det kan derfor være nødvendigt at tilføre kroppen forskellige salte. Den optimale sportsdrik indeholder derfor salte svarende til sammensætningen i normal sved. Af disse forskellige salte, er det dog kun natrium man normalt ser et så stort tab af, at det kan medføre præstationsnedsættelse og måske endda være livstruende. I forbindelse med stort svedtab er det derfor vigtigt at sportsdrikken indeholder en natriumkoncentration svarende til svedens som er på ca. 1 gram pr. liter.

Ved længerevarende fysisk aktivitet kan det være nødvendigt at tilføre energi i form af sukkerarter. Dette skyldes at musklerne supplerer deres energiforbrug ved at optage sukker fra blodbanen. Blodsukkeret skal holdes på en fast koncentration for at sikre centralnervesystemets funktion. Falder blodsukkeret under en hvis koncentration opstår den tilstand der populært kaldes at gå sukkerkold. Her oplever man at præstationsevnen falder og nye forsøg viser, at det endvidere kan medføre at evnen til at aktivere musklerne nedsættes.

I sportsdrikke benytter man en række forskellige sukkerarter. Det mest almindelige har været at benytte glukose (druesukker). Dette skyldes at glukose er den sukkerart som findes i blodet og fordi glukose er en simpel sukkerart som kan optages direkte fra tarmsystemet. Derudover benyttes sukrose (alm. sukker), fruktose og maltodekstrin. Maltodekstrin er delvist nedbrudt stivelse og er dermed kæder af glukosemolekyler. Lignende benævnelser er glukosepolymer og glukosesirup der også er delvist nedbrudt stivelse.

Når man indtager en sportsdrik skal den passere maven for at kunne optages fra tarmen til blodbanen. Rent vand passerer maven hurtigt og kan derfor nemt optages til blodet. Tilsættes der sukkerarter og salte kan væsken blive bremset i maven og mavetømningshastigheden er derfor afgørende for optagelsen af væske. Antallet af partikler i væsken afgør væskens osmolaritet. Blodets osmolalitet er ca. 290 mosmol/L og hvis en væske har samme osmolaritet kaldes den isoton. En isoton sportsdrik optages næsten lige så hurtigt som rent vand. Er osmolaliteten højere kaldes den hyperton og har den en lavere osmolaritet kaldes den hypoton.

Fordelen ved at benytte maltodekstrin i sportsdrikke er, at kæderne af glukosemolekyler kun tæller for en osmotisk partikel og man kan derfor blande sin sportsdrik lidt mere koncentreret uden at det går ud over mavetømningshastigheden. Generelt bør man dog ikke blande den kraftigere end svarende til en 6% opløsning.

Så når man nærlæser varedeklarationen på sportsdrikken skal man undersøge om sportsdrikken er isoton eller hypoton. Det er dog ikke altid dette opgives – og måske ikke en gang sikkert at det er sandt. Man skal undersøge hvilke sukkerarter der benyttes. Den sukkerart der er mest af vil være nævnt først og evt. andre vil komme i rækkefølge svarende til deres indhold. Maltodekstrin bør stå først og der bør kun være en lille andel af fruktose. Sidst skal man sikre sig at der er natrium i sportsdrikken svarende til ca. 1 gram pr. liter færdigblandet væske.

Ved længerevarende fysisk aktivitet i kolde omgivelser hvor svedtabet er begrænset kan man med fordel benytte de rene maltodekstrindrikke og ved korterevarende fysisk aktivetet i varme er vand – evt. tilsat lidt natrium – tilstrækkeligt.

Der findes en lang række andre energidrikke på markedet, men mange af disse er ikke beregnet til indtagelse under fysisk aktivitet. De meget koncentrerede drikke som carboloadere skal bruges før aktivitet for at optimere kroppen energidepoter og er alt for koncentrerede til at benytte under. Andre energidrikke er tilsat ergogene stoffer for at optimere præstationen og visse af disse er igen beregnet til indtagelse før fysisk aktivitet, men læs mere om det under mirakeldrikke.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *