Pulstræning - Pulsen som testredskab

Pulsen under arbejde giver et nøjagtigt billede af hvor belastet man er. Derfor kan vi som sagt bruge pulsen som spedometer. Men pulsen kan derfor også bruges som et utrolig simpelt testredskab. Ved at udføre et standardiseret arbejde, kan man med pulsen som redskab bestemme formen.

Når der udføres et standardiseret arbejde, kræves der en vis energifrigørelse i kroppen. Denne energi leveres i form af ATP ved forbrænding af næringsstoffer.

Forbrændingen kræver ilt (O2) og denne ilt tilfører musklerne med blodet. Det er hjertet der sørger for at pumpe blodet ud i kroppen. Hjertet pumper en vis mængde blod i hvert slag. Dette kaldes slagvolumen. Hjertet pumper endvidere et hvis antal gange pr. min – pulsen. Tilsammen vil antallet af hjerteslag ganget med volumen af blod pr. hjerteslag give den samlede blodmængde hjertet pumper pr. min. Dette kaldes minutvolumen. Et standardiseret arbejde vil derfor kræve en bestemt mængde ilt tilført pr. min. Dette betyder igen at arbejdet kræver en bestemt minutvolumen og derfor en bestemt puls.

Hvis man kommer i bedre form vil hjertets evne til at pumpe blod ud i det enkelte hjerteslag forbedres. Det skyldes i første omgang neurologiske forandringer, samtidig med at vi får en større blodmængde. På længere sigt vil hjertet kunne vokse sig større, så det endvidere kan indeholde en større mængde blod i hjertekamrene. Udfører man nu det samme standardiserede arbejde, kan det gøres med en lavere puls. Omvendt vil det kræve en højere puls, hvis formen er blevet dårligere. Ganske simpelt!

Harvards steptest.

Den mest simple konditionstest hedder Harvards steptest. I al sin enkelthed drejer det sig om at træde op og ned af en bænk 60 gange pr. min i fem minutter. Dette er et standardiseret arbejde, der vil kræve en vis energifrigørelse. Ved dårlig form vil pulsen stige meget under arbejdet, ved forbedret form vil pulsen stige mindre. Testen bygger dog egentlig også på et andet forhold, nemlig pulsfaldet efter arbejdet. Hvis man er i god form vil pulsen hurtigt falde tilbage til udgangsniveau når man stopper. Man måler derfor pulsen i tre 30 sekunders perioder efter arbejdet: fra 1-1½ min, 2-2½ min og 4-4½ min. Herefter sætter man tallene ind i en formel: (300 sekunder × 100)/(sum af hjerteslag × 2). Jo højere værdi, jo bedre er formen.

Pulstræning - Pulsen som testredskab

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *