løbebåndstest med pulsur

Denne test har til formål at vurdere udviklingen i en løbers aerobe effekt og aerobe kapacitet. En enkeltstående test siger i sig selv ikke så meget, men ved at sammenligne flere tests fra samme person, kan bedømme om konditionen og udholdenheden (=formen) er bleve

Beskrivelse af testen.

Efter en opvarmning magen til den man plejer at lave forud for intensiv træning, løbes 4 km.-testen på løbebånd.

  • Under hele testen løbes med pulsur.
  • Hastigheden skal være den samme gennem hele testen.
  • Hastigheden skal være relativ høj, men dog ikke højere end, at løberen kan gennemføre uden at syre til. En hastighed svarende til 10 km. konkurrencetempo vil for de fleste være passende.
  • Efter testen overføres pulsdataene til PC. Gennemsnitspulsen beregnes og højeste og laveste puls undervejs registreres. Det første minut af testen skal ikke indgå i disse opgørelser.

Det er ligegyldigt om løberen starter med at løbe på båndet mens det accelererer op til testhastigheden, eller om atleten springer på båndet, når dette har nået testhastigheden – blot den samme fremgangsmåde benyttes hver gang. Testen starter under alle omstændigheder først, når båndet har nået testhastigheden, og det første minut herefter indgår som nævnt ikke i nogen beregninger eller registreringer.

Baggrund for valg af testlængde og hastighed.

Både testens længde og hastighed er valgt som et godt kompromis mellem at pulstesten på den ene side skal være af en vis længde af hensyn til at få længerevarende, sammenlignelige perioder med en rimelig stabil puls, samt at hastigheden bliver så høj, at testen kommer til at foregå så tæt ved konkurrencehastigheden som muligt, uden at løberen når sin maxpuls. Desuden er testen, når den udføres som beskrevet, et intensivt træningspas, på linie med intervaltræning, tempoture og fartleg.
Det er vigtigt at den idrætsudøveren varmer op forud for testen, f.eks. 3 km. jog efterfulgt af lidt strækøvelser og nogle stigningsløb.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *